toeristisch informatiepunt drempt, hummelo en keppel (tipdhk) | ontwikkeling logo, huisstijl, folder- en brochurelijn en pr

huisstijl tipdhk

Om de naamsbekendheid te vergroten heb ik voor dit reeds bestaande toeristisch platform in de Achterhoek een logo, huisstijl en een bijbehorende folder- / brochurelijn inclusief de naamgeving ontwikkeld. De recreatieve en cultuurhistorische uitgaven met specifieke thema’s en voor diverse doelgroepen geven het platform een helder en herkenbaar gezicht. Het Rondje tuinen & natuur wordt al voor het zesde jaar georganiseerd. 
Inspiratie: Omdat het platform een echte Achterhoekse organisatie is, heb ik het ontwerp van het logo, gevormd door de letters DH en K, gebaseerd op de geveltekens die je vaak ziet op oude huizen in deze regio. Voor de diverse toeristische items heb ik een reeks pictogrammen ontworpen die aansluiten bij de tekenstijl van het logo. De pay-off Kom maar achterom refereert aan de Achterhoekse gastvrijheid, waarbij de achterdeur altijd en voor iedereen open staat. De naam van de hoofdbrochure: AchterOmmetjes is ook daarop gebaseerd. Deze brochure is het visitekaartje van het platform en verschijnt jaarlijks: in 2018 al voor de tiende keer.